Midlertidige
ressurser
innen økonomi,
administrasjon og
ledelse.

Velkommen til

OK Solution - O Kahrs

Gründer
i vekst?

Om OK Solution - O Kahrs

OK Solution er et enkeltpersonforetak som påtar seg oppdrag for kortere eller lengre perioder
for å dekke midlertidige behov for ressurser hos kundene. Olaf Kahrs, som driver OK Solution, har
30 års erfaring, er utdannet siviløkonom NHH, og har omfattende kompetanse innen økonomi, ledelse,
generell administrasjon og prosjektarbeid/prosjektledelse i Norge og Norden. Takket være et godt nettverk
kan det trekkes inn mye ekstra kompetanse og kapasitet hvis det skulle være behov utover det én person kan dekke.


                                                                                                                     (Sjekk på LinkedIn)
Hjemmeside opprettet av